Kurzy SBS

Predpokladaný začiatok kurzu: 04.12.2023

Dĺžka trvania kurzu: 8 pracovných dní

Adresa akreditovaného strediska: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom (hlavná vrátnica ZSNP viď. Kontakty)

Stredisko je určené najmä pre záujemcov z Banskobystrického kraja.

Prihlášky do SBS kurzu prijímame do: 03.12.2023 a pre žiadateľov o repas do 20.11.2023

Možnosti prihlásenia do kurzu:

  • telefonicky na telefónnom čisle: +421 907 989 909
  • mailom na adrese: reclo@areasecurity.sk (uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a telefonický kontakt)
  • osobne na adrese: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom (hlavná vrátnica ZSNP viď. Kontakty)

V cene kurzu sú zahrnuté správne poplatky a študijné materiály v písomnej aj elektronickej forme (CD).

Správne poplatky:

  • 16,50 € správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu "S" (hradí sa Ministerstvu vnútra SR)
  • 16,50 € správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu "S"